Beneficiar Data Donator Suma
Platforma Actiunea Civica a Tinerilor 22.03.2018 Robert Willy Toperter 360
Platforma Actiunea Civica a Tinerilor 18.03.2018 Claudiu Sonda 60
Platforma Actiunea Civica a Tinerilor 14.02.2018 Dorin Iulian Chiritoiu 130
Platforma Actiunea Civica a Tinerilor 11.02.2018 Florin-Valentin Stefan 2400
Platforma Actiunea Civica a Tinerilor 08.02.2018 Stefan Rusu 50
Platforma Actiunea Civica a Tinerilor 04.02.2018 Claudiu-Nicolae Sonda 200
Platforma Actiunea Civica a Tinerilor 20.01.2018 Dragos Talvescu 500
Platforma Actiunea Civica a Tinerilor 08.01.2018 Stefan Rusu 350
Platforma Actiunea Civica a Tinerilor 27.12.2017 Stefan Rusu 250
Platforma Actiunea Civica a Tinerilor 18.12.2017 Valentin Stefan 200
Platforma Actiunea Civica a Tinerilor 07.11.2017 Tudor Hhhh 30
Platforma Actiunea Civica a Tinerilor 09.11.2017 Stefan Rusu 250
Platforma Actiunea Civica a Tinerilor 08.10.2017 Stefan Rusu 250
Platforma Actiunea Civica a Tinerilor 02.10.2017 Dorin Iulian Chiritoiu 125
Platforma Actiunea Civica a Tinerilor 01.09.2017 Stefan Rusu 500