NOTĂ DE INFORMARE despre
PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI „FINANȚARE POLITICĂ”
Pentru a putea procesa donația ta inițiată prin intermediul Platformei Finanțare Politică, este necesar să îți prelucrăm anumite date personale. Te rugăm să citești cu atenție această Notă de informare pentru a înțelege modul în care folosim datele tale și ce drepturi ai.

Te rugăm să ai în vedere faptul că legislația din domeniul finanțării activităților politice (Legea 334/2006), precum și legislația din domeniul fiscal și contabil ne impun să colectăm și să păstrăm anumite date personale. De asemenea, platforma Finanțare Politică trebuie să asigure procesarea donațiilor (care nu pot fi complet anonime) într-un mod sigur. Din aceste motive, în cele mai multe cazuri nu vom putea șterge datele tale – pentru mai multe informații despre drepturile tale te rugăm să citești secțiunea 5 mai jos.
1.  CINE SUNTEM
Noi suntem Asociația G2, o persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, având sediul în România, București, Str. Tomis nr. 12, bl. C1, ap. 15, Sector 3, înregistrată în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. 21444/A/2016 acordat la data de 26.02.2016.

Noi administrăm în mod independent platforma Finanțare Politică, un proiect care își propune să faciliteze strângerea donațiilor de valoare mică de la persoane fizice, susținând în acest mod implicarea cetățenilor în politică. Întrucât prelucrăm datele tale personale necesare procesării donațiilor, suntem operatori de date personale, conform legislației naționale și europene privind protecția datelor personale.
2.  APLICAREA ACESTEI NOTE DE INFORMARE
Informațiile din această Notă se aplică activităților noastre de prelucrare a datelor personale efectuate pentru a-ți facilita donația. Nu suntem responsabili pentru modul în care partidul sau candidatul pe care îl susții îți prelucrează datele personale – acest aspect este acoperit de fiecare partid sau candidat în parte, în secțiunea dedicată informării despre prelucrarea datelor personale pe website-ul propriu al acestora.

Cu toate acestea, este necesar să transmitem anumite date personale partidului sau candidatului pe care vrei să îl susții prin donația ta (mai multe detalii în secțiunea 4.1). Dacă vrei să afli modul în care datele tale for fi prelucrate mai departe de către aceștia, te rugăm să îi contactezi în mod direct.
3.  DATELE PE CARE LE PRELUCRĂM ȘI SCOPURILE DE PRELUCRARE
3.1
Pentru înregistrarea și procesarea donației, precum și pentru a confirma efectuarea donației sau pentru a semnala o donație incompletă, trebuie să știm numele, prenumele, cetățenia, e-mailul și numărul tău de telefon, suma donată, data donației și statutul de donație recurentă. Prelucrăm aceste date în temeiul executării serviciului de colectarea a donațiilor, pe care îl utilizezi prin acceptarea Termenilor și Condițiilor Platformei Finanțare Politică (executarea unui contract).

Pentru procesarea tranzacției financiare (debitarea contului tău cu suma donată) folosim un procesator extern de plăți (Netopia Payments SRL). Netopia nu ne dezvăluie datele tale de card (numărul cardului, data expirării și codul de securitate).
3.2
Pentru verificarea temeinică a identității tale, în condițiile restrictive pe care le impun Legea 334/2006 și normele sale de aplicare, îți solicităm o copie a actului tău de identitate care demonstrează că ești cetățean român și ne ajută să validăm elementele de identitate pe care le impune legislația (nume, cod numeric personal, serie și număr al cărții de identitate). Prelucrăm aceste date în temeiul obligațiilor legale impuse de Legea 334/2006 și normele sale de aplicare.
3.3
Pentru scopuri de prevenire a fraudei colectăm IP-ul, care ne indică locația unui donator până la nivel de oraș. Prelucrăm aceste date în temeiul interesului nostru legitim de a preveni și identifica eventuale fraude.
3.4
Pentru a asigura gestionarea optimă a Platformei Finanțare Politică, analizăm numărul donațiilor inițiate și nefinalizate. În cazul în care ați încercat să efectuați o plată, dar nu ați dus la capăt operațiunea, veți primi un mesaj de atenționare din partea noastră. Prelucrăm aceste date în interesul nostru legitim de a îmbunătăți serviciile puse la dispoziție prin Platforma Finanțare Politică.
În cazul donațiilor procesate, păstrăm datele personale indicate mai sus atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care sunt colectate, dar nu mai mult de 10 ani de la data colectării, în acord cu termenele relevante din legislația fiscală.
Dacă nu dorești să ne furnizezi datele personale indicate mai sus, nu vei putea efectua donația prin intermediul Platformei Finanțare Politică. Pentru a dona fără intermedierea noastră, te rugăm să contactezi direct partidul sau candidatul pe care vrei să îl susții.
4.  CUI DEZVĂLUIM DATELE
4.1
Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale partidelor și candidaților, conform legislației privind finanțarea activităților politice și celei fiscale, trebuie să transferăm partidului sau candidatului pe care alegi să îl susții următoarele categorii de date personale care te privesc: nume, prenume, cetățenie, CNP, serie și număr CI, copia CI, suma donată. Serviciul nostru de intermediere a donațiilor nu poate funcționa în lipsa acestui transfer de date personale, deoarece ar pune partidele și candidații în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile legale de raportare față de autorități.
4.2
De asemenea, dacă îți dai acordul în acest sens, vom transmite e-mailul tău către partidul sau candidatul pe care îl susții, pentru a fi contactat/ă de către acesta. Partidul sau candidatul respectiv va fi operator de date cu privire la respectiva informație și te rugăm să le adresezi lor orice cerere legată de utilizarea adresei tale de e-mail, inclusiv dacă dorești să nu mai primești mesaje de la aceștia.
4.3
Pentru procesarea tranzacției financiare (debitarea contului tău cu suma donată) folosim un procesator extern de plăți (Netopia Payments SRL).
4.4
Vom mai putea dezvălui datele tale personale unor terți în următoarele situații:
 1. în cazul în care ne soliciți sau ne dai acordul în acest sens;
 2. persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acționa în numele tău;
 3. în cazul în care transferăm Platforma Finanțare Politică unei alte entități;
 4. în cazul în care avem obligația de a dezvălui datele tale personale pentru a respecta o obligație legală sau o solicitare din partea autorităților.
5.  DREPTURILE TALE
Îți poți exercita drepturile trimițându-ne un e-mail la adresa contact [at] asociatia-g2 [punct] ro .
5.1
Acces: Poți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem, pentru ce sunt folosite acestea, durata prelucrării și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.
5.2
Rectificare: Ne poți solicita să corectăm sau să completăm informațiile pe care le prelucrăm despre tine, dacă acestea sunt eronate sau incomplete.
5.3
Restricționare: Poți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor tale personale. Acest drept este aplicabil dacă: contești corectitudinea datelor personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea; prelucrarea datelor se dovedește a fi nelegală și soliciți restricționarea prelucrării în locul ștergerii datelor tale personale; nu mai avem nevoie de datele tale personale dar le soliciți pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale; sau ai obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.
5.4
Ștergere: Ai dreptul de a ne solicita să ștergem datele prelucrate despre tine dacă:
 • datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • te opui prelucrării din motive legate de situația ta particulara;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine.
Te rugăm să ai în vedere faptul că dreptul la ștergere nu este aplicabil dacă datele ne sunt necesare:
 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
 • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
5.5
Opoziție: Poți obiecta la prelucrarea datelor tale în orice moment din motive legate de situația ta particulară, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unui terț. În acest caz nu vom mai prelucra datele tale personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
5.6
Ai dreptul să depui o plângere cu privire la modul cum îți prelucrăm datele.

În cazul în care ai o nemulțumire, te rugăm să ne contactezi mai întâi pe noi, pentru a încerca să remediem situația. Dacă nu reușim, te poți adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prin procedura descrisă pe website-ul lor: http://dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro.
5.7
Timp de răspuns: Îți vom răspunde la cerere în termen de o lună de zile, perioadă care poate fi prelungită cu până la încă 2 luni, din motive specifice legate de drepturile tale sau de complexitatea cererii. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, te vom anunța în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.
5.8
Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, chiar dacă ne-ai trimis o cerere, s-ar putea să nu te putem identifica pe baza informațiilor pe care ni le-ai furnizat sau din cauza celor pe care le-ai omis. În astfel de cazuri, nu putem da curs cererii în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferi informații suplimentare. Te vom informa și îți vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.
6.  MODIFICĂRI ALE ACESTEI NOTE DE INFORMARE
Această Notă de informare poate fi modificată ori de câte ori considerăm necesar, urmând să fie adusă la cunoștință prin postarea pe pagina Platformei Finanțare Politică (pagina de donații).
Îți mulțumim pentru parcurgerea acestei Note de informare. Ne poți adresa orice întrebări despre prelucrarea datelor tale personale la adresa contact [at] asociatia-g2 [punct] ro .