Prelucrarea datelor cu caracter personal pe platforma Finanțare Politică
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Asociația G2 administrează datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră folosind platforma Finanțare Politică în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.
Scopul colectării datelor:
Scopul colectării datelor este satisfacerea cerințelor Legii 334/2006 privind contribuțiile financiare pe care le faceți pentru partide politice sau candidați independenți.
Datele pe care vi le solicităm sunt necesare înregistrării contribuțiilor dumneavoastră. Refuzul de a le furniza determină imposibilitatea de a contribui financiar la activitățile partidelor politice sau ale candidaților independenți care folosesc platforma Finanțare Politică.
Prin completarea datelor dumneavoastră în formularele din cadrul procesului de înregistrare a unei contribuții financiare pentru un partid politic sau candidat independent, precum și prin crearea de cont pe platformă, vă exprimați acceptul necondiționat ca datele dumneavoastră personale să fie incluse în baza de date a Asociației G2 și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Asociația G2 și de către partidele sau candidații independenți pentru care faceți contribuții financiare.
Asociația G2 își rezervă dreptul de a analiza datele adunate în scopuri proprii și private. Asociația G2 își rezervă de asemenea dreptul de a folosi datele anonime adunate din site în orice scop cu posibilitatea de a divulga statistici sau alte rapoarte care nu afectează direct și individual utilizatorii site-ului. Orice statistică privind traficul utilizatorilor noștri, pe care o vom oferi către terți sau către site-uri partenere, cu excepția autorităților, este furnizată doar ca ansamblu de date și nu include nici o informație identificabilă personal despre nici un utilizator individual.
Date colectate:
Asociația G2 colectează informație de la utilizatorii săi în trei modalități – direct de la utilizator, din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc site-urile Asociației G2 și prin intermediul cookie-urilor.
  • Informație furnizată direct de utilizator: pentru a respecta toate reglementările legale referitoare la contribuțiile financiare pentru partide politice sau candidați independenți, Asociația G2 colectează date personale (nume, adresă, email, număr de telefon) și date cu caracter identificabil personal (rezultate de pe fotocopia cărții de identitate).
  • Informație din raportul de trafic al serverului: atunci când vizitați un site web, dezvăluiți anumite informații despre dumneavoastră, ca adresa dumneavoastră IP, ora vizitei dumneavoastră, locul de unde ați intrat în site-urile noastre. Asociația G2, ca si alți operatori, înregistrează aceasta informație.
  • Cookie-uri: în ideea de a oferi un serviciu personalizat utilizatorilor noștri, Asociația G2 poate folosi cookie-uri pentru a facilita stocarea și urmărirea preferințelor dumneavoastră. Spre exemplu, putem folosi cookie-uri pentru a vă putea identifica și pentru a vă putea furniza informații și servicii bazate pe preferințele pe care vi le-ați exprimat in vizitele dumneavoastră anterioare.
Partajarea datelor:
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Asociația G2 și sunt comunicate numai partidelor politice și candidaților independenți către ale căror activități alegeți să faceți contribuții financiare, precum și către Autoritatea Electorala Permanentă, conform Legii 334/2006.
Asociația G2 nu închiriază, vinde sau împarte informații cu caracter personal care vă vizează unor terți cu excepția situațiilor în care avem acordul dumneavoastră expres. Asociația G2 nu va oferi informația colectată unor terți pentru ca aceasta să fie folosite în scopuri de marketing direct.
Datele dumneavoastră pot fi transferate în state ale Uniunii Europene pe parcursul funcționării normale a infrastructurii informatice care suportă platforma.
Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot de asemenea fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele Judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
Securitatea datelor:
Asociația G2 asigură condiții maxime de securitate a datelor colectate astfel:
  1. Întreaga sesiune pe platforma noastră se desfășoară prin protocol HTTPS care criptează transmisia de informație între calculatorul dumneavoastră și server.
  2. Toate datele sunt stocate și prelucrate folosind soluții de calcul de tip cloud furnizate de Google. Google menține securitatea datelor la cele mai înalte standarde, utilizând, printre altele, măsuri de securitate fizică, criptarea datelor stocate și detecția intruziunilor. Mai multe detalii la https://cloud.google.com/security/. De asemenea, Google respectă legislația europeană în privința securității datelor, detalii fiind disponibile la adresa https://cloud.google.com/security/compliance/eu-data-protection/.
  3. Asociația G2 permite acces la date cu caracter personal numai utilizatorilor autentificați și autorizați ai platformei. Aceștia pot fi administratori ai infrastructurii informatice a Asociației G2 sau persoane desemnate de partidele politice sau candidații independenți care primesc susținerea dumneavoastră folosind platforma.
  4. În cazul persoanelor desemnate de partidele politice sau candidații independenți care primesc susținerea dumneavoastră folosind platforma, acestea au acces la date cu caracter personal exclusiv în scopul respectării prevederilor Legii 334/2006, și numai pe durata de timp necesară satisfacerii cerințelor Legii 334/2006 și a celorlalte prevederi care descriu aplicarea ei.
Pentru că nicio transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantata a fi 100% sigură, în ciuda eforturilor noastre de a va proteja informația personală, nu putem garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi, către și de la serviciile noastre online sau produsele noastre.
Vă avertizăm așadar ca orice informație trimisă către noi se va face pe propriu dumneavoastră risc. Vă garantăm că în momentul în care recepționăm informațiile transmise de dumneavoastră vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, și vom respecta sau depăși standardele de securitate impuse de legislația română în vigoare.
Drepturi utilizator:
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la contact [at] asociatia-g2 [punct] ro.